Hvad er en veteran?

Vores definition på en veteran er:

  • En person der som enkeltperson eller i en enhed, har været udsendt i mindst én international mission for Danmark.
  • Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.
  • Opfylder regeringens kriterier for betegnelsen “Veteran” og som har modtaget en officiel medalje eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.