Veterancafé Køge

NYHED
Vi har fået støtte fra SEAS-NVE,
– med den kan vi give bedre tilbud til veteraner
#støttetafseasnve
#donation
#SEAS

Mange tak for opbakningen!

 

Er du veteran eller pårørende i Køge Kommune og omegn?
VeteranCafé Køge er en frivillig forening, udelukkende drevet af frivillige veteraner og pårørende mv.
Den er ikke et tilbud om behandling, men tænkt som et frirum for veteraner og lejlighedsvis deres pårørende.

Se hvad der sker

Sammensætning af aktiviteter
VeteranCafé Køges bestyrelse ønsker at medlemmernes behov og interesser skal afspejles i caféens aktiviteter – gerne via aktivitetsudvalg.

Det kunne være udvalg for aktiviteter som tiltrækker yngre veteraner, cafédrift, interne og eksterne aktiviteter, børn af veteraner og udvalg for pårørende.

Vi søger fortsat vores eget sted til VeteranCafé Køge
Kan du hjælpe?
Idealet er et sted med grønne vidder og højt til loftet i Køge Kommune – gerne en hytte i en skov med mulighed for bålplads.

Et stort tak til Hastrupskolens SFO 1, for at låne os deres faciliteter indtil videre.

Hver anden onsdag kl 18.30-21.30 holder vi caféaftner

Tilmelding ikke nødvendig.

Der er flere oplysninger om adresse, klokkeslet m.v. under arrangementer nederst på siden og på Facebook

Hvad er en veteran?

Vores definition på en veteran er:

  • En person der som enkeltperson eller i en enhed, har været udsendt i mindst én international mission for Danmark.
  • Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.
  • Opfylder regeringens kriterier for betegnelsen “Veteran” og som har modtaget en officiel medalje eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.