VeteranCafé Køge

Er du veteran eller pårørende i Køge Kommune og omegn?

VeteranCafé Køge er en frivillig forening, udelukkende drevet af frivillige veteraner og pårørende.
Den er ikke et tilbud om behandling, men tænkt som et frirum for veteraner og lejlighedsvis deres pårørende.

Hver anden onsdag kl. 19.00-21.30 holder vi café aften i lige uger.

Tilmelding ikke nødvendig.

Se vores aktiviteter her

Følg VeteranCafe Køge på  Facebook

Hvad er en veteran?

Vores definition på en veteran er:

  • En person der som enkeltperson eller i en enhed, har været udsendt i mindst én international mission for Danmark.
  • Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.
  • Opfylder regeringens kriterier for betegnelsen “Veteran” og som har modtaget en officiel medalje eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Flagdagen

Flagdags arrangement

Afholdes hvert år, 5. september. Hold øje med vores Facebook side og under aktiviteter her på siden.

Mindesten for Danmarks udsendte og deres pårørende, opsat af VeteranCafe Køge i Køge.